Kan man ta ett lån fast man saknar inkomst?

Kan man ta ett lån även om man saknar en fast inkomst? Det är fullt möjligt, men det första man bör vara medveten om är att det finns en skillnad mellan att sakna inkomst och att sakna betalningsförmåga.

Det senare är avgörande. Även om du saknar inkomst för tillfället - du kanske befinner dig mellan jobb - så kan du fortfarande ha säkerhet för att få ett lån beviljat. Har du exempelvis ett sparande så kan detta möjliggöra ett lån. Detsamma om du har en bil, en bostad eller någonting annat som kan fungera som säkerhet. Det behöver således inte finnas en fast inkomst för att beviljas ett lån, men klart står emellertid följande: det underlättar rejält.

En fast inkomst är att föredra och detta av förklarliga skäl. Ett lån innebär att en långivare tar en risk och ju högre risk denne tar - desto sämre villkor erbjuds man som låntagare. Långivarens primära mål är att få tillbaka pengarna plus ränta och detta så snart som möjligt. Den fasta inkomsten är en säkerhet och en garant för att man ska kunna få det mest förmånliga lånet utifrån den egna ekonomin och den egna ekonomiska historiken. Tjänar man regelbundet pengar så kan långivaren på ett tydligare sätt göra en bedömning av vilken betalningsförmåga man har. Om man saknar inkomst så blir det svårare, men inte omöjligt.

Långivare gör individuella bedömningar

Idag så kan man se en förändrad arbetsmarknad. Folk tjänar inte pengar på samma sätt som förr. Fler och fler har mer oregelbundna inkomster där man exempelvis frilansar och har vissa perioder med en högre inkomst och vissa perioder med lägre sådan. Det är en sak som långivare de facto tagit fasta på och där man blivit mer flexibla och anpassningsbara mot personer i dessa situationer. Även om man som låntagare inte får in X antal kronor varje månad så kan man ändå bedömas som säker. Det är bra.

Långivare gör alltid en individuell bedömning av varje låneansökan som kommer in. I samband med denna bedömning sker även en individuell kreditprövning och det är den prövningen som visar den sökandes förmåga att betala igen lånet. Kreditprövningen förhindrar att lån ges till personer som saknar betalningsförmåga och normalt så sker en sådan hos UC - men det finns även möjlighet att ta ett lån utan att en kreditprövning sker där. Ju högre kreditbetyg man får, desto bättre villkor erbjuds man också.

Det man ska veta är att många kreditprövningar hos UC kan indikera att man sökt många lån och det kan påverka det samlade kreditbetyget. Därför kan det finnas en fördel i att kreditprövningen sker hos något att annat företag såsom exempelvis Creditsafe och Bisnode. I den samlade bedömningen ser man även till andra detaljer: hur lever man, har man barn och familj och har man några betalningsanmärkningar? Har man exempelvis skulder hos Kronofogden så är det omöjligt att beviljas ett lån.

En kreditprövning ska alltid genomföras. Det är en trygghet för både långivare - som minskar sina risker - och för låntagare - som inte riskerar att skuldsätta sig på ett sätt som ödelägger framtiden. Att låna pengar är ingen rättighet, det är viktigt att poängtera.

Klarar du att betala tillbaka lånet?

Det man alltid ska ha i åtanke är följande: Klarar du att betala tillbaka pengarna du lånar? Om man tjänar pengar på ett mer oregelbundet sätt så krävs det också en mer nogsam planering kring återbetalningen. Hur gör du om du inte tjänar några pengar under en månad? Finns det sparpengar att ta av - har du lagt undan en buffert? För att ta ett lån utan att ha en inkomst så krävs det en plan B där man ser till att man har betalningsförmåga genom hela löptiden för lånet i fråga.

Det finns några saker som kan möjliggöra ett lån fast man saknar inkomst. Ett av de bästa sätten är att använda en medlåntagare - en medsökande. Det innebär att en annan person borgar för lånet. Skulle du som låntagare inte kunna betala tillbaka pengarna så faller det på din medsökandes lott att göra så. Denne tar naturligtvis, genom detta, en risk. Det är inte ovanligt att se att medsökande har täta band till låntagaren och att exempelvis en förälder eller en partner ställer upp.

Skulle du vara arbetslös och få pengar från A-kassa så kan detta möjliggöra ett lån. Det är emellertid långt ifrån alla långivare som godkänner det upplägget. Detsamma gäller studiemedel från CSN. Många långivare sätter gränser för vad man ska tjäna per år eller månad för att beviljas ett lån. Det kan exempelvis handla om en nedre gräns om 10.000 kronor/månad eller en årligt deklarerad inkomst om 120.000 kronor.

Så hittar du en långivare

Bara för att man saknar inkomst så är man inte utan alternativ. Som vid alla lån så bör man undersöka hur dessa alternativ ser ut. Olika långivare ger olika villkor och för att få bästa tänkbara sådana så måste man också undersöka. Ett bra alternativ kan vara att ta hjälp av en låneförmedlare för detta. Genom det upplägget sparar du tid och kan i lugn och ro se över de alternativ som finns och vilka villkor respektive långivare erbjuder dig.

En sista sak får avsluta. Söker du ett lån och saknar inkomst så kommer det att innebära sämre villkor för dig. Du kan räkna med högre ränta och en kortare löptid. Räkna alltid på att du klarar av att betala tillbaka.