Lån med betalningsanmärkning

Först och främst: vad är egentligen en betalningsanmärkning? En betalningsanmärkning är en notering som finns hos ett Kreditupplysningsföretag - en notering som visar att du har en skuld, att du haft problem med återbetalningar eller att misskött dina åtaganden, rent ekonomiskt, på annat sätt.

Det finns olika betalningsanmärkningar och vad som registreras är olika beroende på vilken långivare man haft. Långivare har olika bedömningar och agerar enskilt gällande vad som klassificeras som en betalningsanmärkning. Om det däremot handlar om en anmärkning som sker som en följd av en dom- eller ett utslag från Kronofogden, Skatteverket eller Tingsrätten så är det alltid någonting som registreras som en betalningsanmärkning. Det senare är även någonting som nästan omöjliggör ett ytterligare lån: har man en betalningsanmärkning och en skuld hos exempelvis Kronofogden så är det omöjligt att ta ett lån.

En betalningsanmärkning i sig är ett hinder för ett nytt lån - men det är inget oöverkomligt sådant. Vi tänkte gå igenom hur man kan ska gå tillväga för att ta ett lån även om man har en betalningsanmärkning. Under resans gång ska vi även titta närmare på hur man undviker att få en betalningsanmärkning samt se över vilka alternativ som finns - vad man bör tänka på - gällande privatlån i kombination med en betalningsanmärkning.

Vad innebär en betalningsanmärkning?

Rent konkret så ska man se en betalningsanmärkning som ett verktyg för banker och långivare. Genom detta kan man se över - via kreditbolag - vilka personer som har en historik av att missköta sina ekonomiska åtaganden. Detta ger banken och långivaren en bättre bild av varje individ - något som också möjliggör de individuella lån och villkor som erbjuds alla låntagare. En betalningsanmärkning belastar kreditregistret och detta register är i sin tur något som alla har tillgång till.

Ponerar vi att du ansöker om ett lån så kommer en utredning att starta. Syftet med denna är att säkerställa din betalningsförmåga. Banken - långivaren - ser över din inkomst, din livssituation och din historik gällande lån och återbetalning. Detta sker genom en kreditupplysning - en extern tjänst som sker via UC (Upplysningscentralen) eller via exempelvis Bisnode eller Creditsafe. Dessa aktörer utgår från kreditregistret då de samlar sin information. Man ser över exempelvis hur många lån du sökt, om du sökt krediter eller om du har en betalningsanmärkning.

Allt detta skapar ett individuellt kreditbetyg som långivaren sedan använder för att erbjuda dig dina individuella villkor. En betalningsanmärkning innebär ett sämre kreditbetyg och således också sämre villkor.

En betalningsanmärkning ligger kvar i viss tid

Det finns emellertid en avigsida med denna metod. Ju fler låneansökningar du gjort - desto sämre kreditbetyg får du. Det gäller alltså ansökningar om lån - inte att du beviljats dem. Ju fler lån man sökt om, desto sämre villkor får man i fortsättningen: något som i allra högsta grad kan upplevas som orättvist. Särskilt sett till att man som privatperson uppmuntras att jämföra villkoren hos olika långivare i samband med att man söker lån. Registreras alla dessa hos exempelvis UC så kan man, rent krasst, erbjudas sämre villkor än vad man egentligen är berättigad till. Därför kan ett tips vara - gällande ansökningar och jämförelse - att gå via en låneförmedlare. Då slipper man att allt registreras enskilt.

Det stora abret är emellertid betalningsanmärkningar. Det är de som till mångt och mycket är avgörande kring A) om man beviljas ett lån och B) hur villkoren för detta lån ser ut. En betalningsanmärkning sparas i mellan två- och tre år. Beroende på hur man misskött sin ekonomi så ligger anmärkningen kvar olika länge - handlar det om att man misskött sitt kreditkort så ligger anmärkningen kvar i två år. Handlar det om att man misskött ett konto så är tre år det normala tidsspannet. Storleken på anmärkningen - samt eventuell frekvens mellan anmärkningar - har också en avgörande betydelse. Vi ska även tillägga att nya anmärkningar är värre än äldre sådana. Av förklarliga skäl.

Krafttag mot slarv ger färre anmärkningar

Människor är slarviga av naturen. Det rimmar illa med att man kan drabbas av en betalningsanmärkning som ligger kvar i flera år. Har man missat att betala en skuld på förfallodatum så kan detta innebära att man belastas för slarvet i flera år - man kan erbjudas betydligt sämre lånevillkor exempelvis.

Slarv ska inte längre bestraffas lika hårt. Detta har gett en effekt där man ser att färre människor drabbas av en betalningsanmärkning. Idag måste det alltid skickas en påminnelse innan en skuld går vidare till inkasso eller kronofogden. Det måste även säkerställas att denna skickas till rätt adress.

Dessutom kan man idag - under rätt förutsättningar - få en betalningsanmärkning att sekretessbeläggas. Det innebär att den inte syns vid en kreditupplysning hos UC. En annan förändring är att när en skuld registrerats för indrivning så ska den tas bort från UC och andra kreditupplysningsföretag. Vanligt slarv ska inte längre innebära samma potentiella lidande som förr. En bra förändring.

Ett lån trots en betalningsanmärkning är möjligt

På det stora hela dock: en betalningsanmärkning är ett bevis på att du tidigare har misskött din ekonomi och inte följt dina åtaganden på ett korrekt sätt. Det innebär inte att du aldrig kan söka - och beviljas - ett lån; men det innebär definitivt att dina villkor kommer att bli sämre. Rent konkret så kan det innebära att lånet du erbjuds har en avsevärt mycket högre ränta, att löptiden är kortare och att taket för hur mycket du får låna är betydligt lägre.

Långivaren tar en högre risk än vad fallet är vid en låneansökan av en person som saknar betalningsanmärkning. I vissa fall kan långivare även kräva att det ska finns en borgensman innan ett lån beviljas för en sökande med betalningsanmärkning: det innebär att du ska ha en medsökande som är villig att dela riskerna med dig. Klarar inte du av att betala så kommer plikten att hamna hos den person som skrivit under sitt namn som borgensman.

Manuellt kreditprövning - ett nej blir ett ja

Söker du ett lån och har en betalningsanmärkning så är det troligt att du möts av ett nekande svar. De flesta långivare kommer att säga nej. Detta svar är emellertid inte hugget i sten - det går att vända det till ett positiv sådant. Genom att begära en manuell kreditprövning så ges man större möjligheter att få ett lån beviljat.

I en manuell kreditprövning så tas andra faktorer in i beräkningen. Din inkomst räknas in, din livssituation och dina fasta utgifter kommer att vara mer i fokus. Långivaren ser mer till nuet än till historiken. Har du en fast, trygg och stabil inkomst, lever tillsammans med någon annan och bor förhållandevis billigt idag så säger det mer än om du glömde att betala en räkning för två år sedan. Som vi nämnde ovan: slarv ska inte bestraffas onödigt hårt.

Den manuella kreditprövningen ger fler personer en andra chans och en möjlighet att få en låneansökan beviljad. Det är bra, men det ställer naturligtvis höga krav på att man har en god ekonomi och koll på sina pengar. Har man inte det så kommer ansökan förmodligen att avslås.

Kom även ihåg följande: bara för att du har en betalningsanmärkning så saknar du inte alternativ. Du kan tjäna mycket på att jämföra vilka villkor du erbjuds hos olika långivare. Varje ansökan behandlas individuellt och varje enskild långivare har sina egna rutiner och gör sina egna bedömningar. Jämför alltid!