Låna pengar till kontantinsatsen

Dags att köpa en bostad? Någon gång i livet ställs vi alla inför en fråga om att flytta vidare och skaffa en egen bostad. För många innebär detta att man köper bostaden i fråga. Genom detta så blir man egen på ett helt annat sätt än om man väljer att hyra. Helt enkelt är det emellertid inte att ta steget in på bostadsmarknaden. Priserna för bostäder - i synnerhet i större städer och mer attraktiva regioner - stiger stadigt och dessutom säger nya regler att att bolån endast får täcka 85% av bostadens pris. Resterande 15 % är en kontantinsats.

Jämför våra bästa lån till kontantinsatsenKontantinsatsen höjdes för några år sedan och själva syftet med höjningen var att minska belåningsgraden hos svenska privatpersoner. Idag ska man kunna visa upp ett eget kapital motsvarande 15% av kostnaden för en bostad. Det blir för många övermäktigt. Ponera att en bostad i Stockholm kostar 2.5 miljoner kronor - en fullt rimlig summa sett till dagsläget. Det innebär att du ska kunna visa upp en egen summa om 375.000 kronor för att få beviljas ett lån hos din bank och för att kunna gå vidare med köpet.

Framförallt yngre personer har svårt att få ihop den summan. Sparar man pengar - 1000 kronor varje månad - så tar det 31 år innan man fått ihop de pengar som täcker en sådan kontantinsats. Detta skapar problem. Man vill lösa belåningsgraden genom en högre kontantinsats, men i själva verket så blir den ofta lika hög. Detta som en direkt följd av att många tar ytterligare ett lån utöver bolånet - man tar ett privatlån för att ha råd att finansiera kontantinsatsen. Det är alltså både vanligt och fullt möjligt att låna pengar för att ha råd att betala 15% av bostadens värde.

Ett privatlån ger sämre villkor

Ett bolån är ett bättre lån att ta. Detta då lånet har en säkerhet - bostaden - och därmed också ger bättre villkor. Ett privatlån i syfte att finansiera en kontantinsats har ingen säkerhet - det innebär att långivaren tar en högre risk och att villkoren också blir därefter. Man erbjuds en högre ränta, man får kortare löptid och högre krav på amortering. Samtidigt ska man även vara medveten om att all bedömning sker individuellt. Har du en fast, stabil inkomst, en stabil familjesituation, inga - eller låga - skulder och inga anmärkningar i övrigt så kan du få till stånd ett relativt förmånligt personlån.

Hur upplägget ser ut är en sak mellan långivare och låntagare. Men, ett exempel som kan ges för att förklara upplägget är följande: du behöver låna 250.000 kronor för kontantinsatsen och efter att ha undersökt dina möjligheter hos flera olika långivare upptäcker du att den bästa möjliga räntan du erbjuds ligger på 5.4 % i effektiv årsränta. Du väljer ett erbjudande om 10 års återbetalning: detta ger dig en faktiskt kostnad som innebär att lånet i fråga kostar dig - allt som allt och efter 10 år - 322.122 kronor. Alltså 72.122 kronor mer än vad du egentligen lånat. Räntan är den säkerhet en långivare behöver i första hand och ju högre sådan, desto sämre är det för låntagaren.

Det här ger emellertid inte hela sanningen. Dryga 72.000 kronor är naturligtvis mycket pengar, men man ska inte stirra sig blind på den totala summan. I det här fallet så är det viktigare att se till hur stor månadskostnaden blir - och att man klarar av den. I det här fallet så ligger månadskostnaden på 2.685 kronor. Till detta tillkommer även kostnaden för bolånet samt för eventuella räntehöjningar under resans gång. Det är så man måste räkna och budgetera för då man planerar för att ta ett lån: man måste vara säker på att man klarar av den reella kostnaden.

Låna tillsammans med en annan person

Att man kan ha svårt att spara sig till en kontantinsats är givet sett till hur höga summor det kan handla om. Ett sparande ska man dock alltid se till att ha och det kan ge ett bättre utgångsläge för att - i framtiden - förhandla om lånet man har. En annan sak som kan underlätta är att låna tillsammans med en annan person.

Vanligt är att man flyttar ihop med en partner. Då är det också ganska givet att man tar ett lån tillsammans och därmed sprider både kostnad och risker sinsemellan. Man kommer fortfarande att göra en individuell bedömning av båda låntagarna, men rent generellt så har man bättre möjligheter till att beviljas ett mer förmånligt lån om man är två stycken sökande.

Tilläggas är att en person som har många lån och skulder sedan tidigare kan stjälpa ett sådant upplägg. Där gör man som långivare en bedömning som kan ligga ett par i fatet. Även om man gemensamt har bra förutsättningar så kan den enes historik vara en belastning.

Man ska även säga att att det inte behöver handla om ett samboskap. Ett lån till en kontantinsats kan även innebära att man har en borgensman som skriver under lånet. Exempelvis mamma eller pappa som går i god för sitt barn. Skulle barnet missköta sina betalningar så blir det mamma och pappa som får ta över ansvaret. Ett upplägg som är långt ifrån ovanligt idag, särskilt då i Stockholm, Göteborg och Malmö där priserna ligger på en högre nivå.

Jämför alltid långivare och håll god kontakt

Alla långivare har olika villkor, gör olika bedömningar och erbjuder olika villkor. Det är därför viktigt att man tar sig tiden att jämföra. Genom att välja rätt långivare kan man sänka sina månadskostnader ganska rejält. Det går att använda en låneförmedlare för detta; det sparar både tid och kraft och hjälper dig hitta billiga blancolån.

En annan detalj som är viktigt är att man försöker hålla en god kontakt med sin långivare. Finns det möjlighet att förhandla om lånet efter en viss tid? Går det att kombinera bostadslånet och lånet för kontantinsatsen - att du exempelvis betalar en lägre kostnad, en viss tid, för bostadslånet i syfte att kunna betala av privatlånet snabbare? Gör upp en plan tillsammans med långivaren och se över vilka alternativ som finns innan du bestämmer dig.