Vanliga frågor om blancolån

Vem kan jag låna av?

Det finns idag många aktörer på marknaden som erbjuder blancolån. Det rör sig om olika banker och kreditmarknadsbolag. Dessa står under finansinpektionsnens tillsyn, men det finns inga krav på tillstånd för utlåning till privatpersonener. Det kan därför vara svårt att bedömma om ett företag är pålitligt.

Hur mycket kan jag låna?

Innan du lånar görs en bedömning av din ekonomiska situation, din framtida förmåga att betala avgör hur mycket du kan låna. Bl.a görs en kreditbedömning där du får lämna uppgifter om inkomster, utgifter, tillgångar, skulder etc. Dessutom begär de kreditupplysning, som ger information om din senast taxerade inkomst, dina skulder och om du har några betalningsanmärkningar. Långivaren har ingen skyldighet av bevilja din låneansökan, och du har ingen möjlighetet att överklaga.

Vad kostar ett lån?

Räntesättningen är fri, det finns inga lagar som bestämmer räntesatsen för blancolån. Konstaden kan därför variera ordentligt, även hos samma företag. Om risken bedöms vara hög sätts en högre räntesats. I marknandsföringen anges detta ofta som ett intervall med en lägsta högsta räntesants. Röntan är dessutom rörlig och kan ändras utifrån centrala beslut.

Om man ska jämföra olika blancolån bör man se på den effektiva räntan, som enligt konsumentkreditlagen ska framgå i marknadsföringen på lån över 1500 kr, eller då kredittiden ska återbetalas inom tre månader. Den effektiva räntan definieras som den verkliga räntekostnaden per år, vilket inkluder uppläggningsavgifter, aviseringsavgifter och andra eventuella avgifter.

Hur betalar jag tillbaka?

Det finns flera sätt att betala tillbaka lånen. Du kan betala en en fast månadsavgift tills det är fullbetalt, eller så kan du betala av lånet löpande. Kom också ihåg att du alltid har möjlighet att lösa hela lånet i förtid utan några extra kostnader.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar tillbaka lånet i tid tillkommer föresningsavgifter, påminnelseavifter och dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan kan enligt räntelagen vara 8% över den s.k referensräntan högre ränta måste vara avtalad i förväg. Dröjer man ännu längre kan det leda till inkassokrav, ytterligare avgifter och hot om att lämna över din skuld till kronofogdsmyndigheten.